back-end-developer-la-gi

Back-End Developer Là Gì? Làm Back-End Cần Học Những Gì?

Chia sẻ kinh nghiệm

Back-end developer là gì, để hoàn thành tốt công việc này cần học những gì là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ quan tâm khi lựa chọn ngành nghề trong tương lai. Ở bài viết này, chúng tôi sẽ làm sáng tỏ những nội dung đó một cách chi tiết và cụ thể nhất, hãy cùng topviecit.vn tìm hiểu nhé. 

Back-end developer là gì?

Thực tế cho thấy nhiều người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin lâu năm cũng chưa chắc hiểu đúng về định nghĩa Back-end developer là gì? Theo đó, bạn có thể hiểu back-end developer còn được gọi là server-side development là những thứ mà người dùng không nhìn thấy, chứa các hoạt động phía sau xảy ra trong quá trình thực hiện mọi hành động trên website. Bac-kend developer được xây dựng tập trung chủ yếu vào cơ sở dữ liệu, logic Back-end, API và Server.

Đối với website, Back-end chính là sự kết hợp các máy chủ, ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Ngôn ngữ được viết bởi Back-end Developer giúp trình duyệt giao tiếp với cơ sở dữ liệu và lưu trữ dữ liệu một cách dễ dàng hơn. 

Back-end Developer là gì?
Back-end Developer là gì?

Back-end Developer là người sử dụng các kỹ thuật cần thiết để phát triển các sản phẩm cho chương trình Back-end của bất kỳ website nào. Một Back-end Developer sẽ chịu trách nhiệm xây dựng cấu trúc của một ứng dụng phần mềm hoàn chỉnh. 

Các Back-end Developer thường làm việc trực tiếp với Frontend Developer, Principal Architect, Product Manager, và Tester để cùng nhau tạo ra những sản phẩm tốt nhất. Trong quá trình thực hiện thao tác chuyên môn, các Back-end Developer sẽ sử dụng sự hỗ trợ của các công cụ, ngôn ngữ và khuôn khổ khác nhau, như Java, ASP.NET, PHP, Ruby, NodeJS, công cụ: MySQL, MongoDB, Oracle và máy chủ SQL.

Back-end Developer cần học những gì?

Ở các môi trường đào tạo chuyên nghiệp, chương trình học cho Back-end developer sẽ được thiết kế một cách phù hợp. Tuy nhiên, bạn cũng cần biết back-end developer là gì và cần học những gì để có những hình dung cơ bản trước khi bắt đầu theo đuổi ngành này. 

Back-end Developer cần học những gì?
Back-end Developer cần học những gì?

Một số kỹ năng mà bạn cần trau dồi trước khi trở thành một back-end bao gồm:

Ngôn ngữ lập trình Back-end

Chắc chắn đây là kỹ năng đầu tiên mà các lập trình viên tương lai cần học. Có hai loại ngôn ngữ lập trình Back-end chính: 

Hướng đối tượng (OOP): đây là một kiến trúc lập trình được xây dựng dựa trên định nghĩa về lớp và đối tượng. Nó được sử dụng để xây dựng nên một chương trình thành các đoạn code đơn giản, có thể sử dụng cho các lớp sau để tạo các thể hiện riêng lẻ của đối tượng.

Một lớp chính là một bản thiết kế trừu tượng được dùng với mục đích tạo ra các đối tượng cụ thể, là các thể hiện của một lớp. Trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, các câu lệnh được viết và sắp xếp theo một thứ tự cụ thể. Một số ngôn ngữ lập trình Back-end hướng đối tượng thường được dùng nhất đó chính là Python, Java và ASP.NET

Chức năng: Lập trình chức năng là mô hình lập trình trong đó mọi thứ ràng buộc theo kiểu hàm toán học. Hay hiểu cách khác đây là phương pháp phát triển phần mềm bằng cách tạo ra các chức năng thuần túy. Các ngôn ngữ lập trình ở dạng này tránh các khái niệm về trạng thái chia sẻ. Bên cạnh đó, dữ liệu có thể thay đổi được quan sát trong OOP và nhấn mạnh các biểu thức và khai báo hơn là thực thi.

Khác với dạng hướng đối tượng, ngôn ngữ lập trình chức năng sử dụng cú pháp khai báo, các câu lệnh được thực hiện theo thứ tự ngẫu nhiên. Điển hình nhất là ngôn ngữ Haskell, Clojure, SQL và R.

Kiến thức về cơ sở dữ liệu

Một Back-end Developer phải có kiến thức sâu rộng về kiến thức và công nghệ lưu trữ dữ liệu khác nhau. Vì dữ liệu được coi là xương sống của mọi trang web, website của bạn sẽ vô giá trị nếu không có dữ liệu. 

Hiện nay, có 2 cơ sở dữ liệu nổi bật nhất đó chính là SQL và NoSQL.

Cơ sở dữ liệu SQL là cơ sở dữ liệu được ánh xạ trong bảng và mỗi cơ sở dữ liệu được liên kết với nhau chặt chẽ. Cơ sở dữ liệu SQL hoạt động dựa trên các truy vấn và tạo ra kết quả dựa trên cơ sở dữ liệu gốc. Ngược lại, cơ sở dữ liệu NoSQL, không cần phải cấu trúc dữ liệu trước khi sử dụng. Cơ sở dữ liệu NoSQL hoạt động chủ yếu trên JSON và XML .

Kiến thức về API

Để có thể hoạt động, internet phải dựa vào phương tiện API (Application Programming Interface). API cho phép các ứng dụng khách, phần mềm hoặc dịch vụ khác nhau giao tiếp với nhau với điều kiện là có internet. 

Trong khi giao tiếp, API sẽ nhận yêu cầu từ máy khách hoặc người dùng và gửi đến máy chủ, sau đó sẽ gửi lại phản hồi dựa trên yêu cầu được đưa ra. Các giao tiếp này được thực hiện thông qua các phương thức HTTP như:GET (dùng lấy tài nguyên), DELETE (xóa một tài nguyên), PUT (thay thế một tài nguyên), POST (tạo một tài nguyên mới). 

Có thể thấy, các API thường đóng vai trò trung gian giữa phần Backend và cơ sở dữ liệu, do đó đây là một trong những kiến thức không thể thiếu khi học về  Back-end Developer.

Những kiến thức, kỹ năng cần có của Back-end Developer
Những kiến thức, kỹ năng cần có của Back-end Developer 

Kiến thức về Server

Để website hoạt động sẽ cần một máy chủ, hay “server”. Vì máy chủ là phương tiện được sử dụng chính để cung cấp các dịch vụ quan trọng nên chúng hầu như không bao giờ bị tắt. Một số máy chủ mà bạn cần tìm hiểu đó là máy chủ Apache, Nginx, IIS và Microsoft IIS.

Ngoài những kiến thức nêu trên, để có thể giải quyết, xử lý công việc một cách nhanh chóng, thuận lợi, một Back-end Developer cần phải trang bị các kỹ năng như: quản lý môi trường lưu trữ cùng với quản trị cơ sở dữ liệu, ứng dụng mở rộng quy mô để xử lý, truy cập và tuân thủ bảo mật, kiểm soát phiên bản như Git và GitHub, kiến thức về triển khai hoặc lưu trữ. Thêm vào đó là những kiến thức liên quan đến AWS, Heroku, Google Cloud Platform. 

Trên đây là những thông tin về Back-end Developer là gì và một số kiến thức kỹ năng mà bạn cần học để tìm kiếm được một công việc tốt trong tương lai. Chúc bạn thành công!

Hình ảnh: Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.